Friday, June 14, 2024
Technology

กระทรวง DE โชว์ผลงานเด่น ปิดกั้นเว็บผิดกฎหมาย, ลงทุน AI/Cloud, Global Digital Talent – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

75views

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) อัปเดตการดำเนินงานระยะเวลา 3 เดือน หลังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในกระทรวงฯ หน่วยงานรัฐและภาคเอกชน กระทรวง DE ประกาศความสำเร็จ 9 ผลงาน โดยผลงานเด่นๆ มีดังนี้

กระทรวง DE ศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ AOC 1441

รูปแบบ One Stop Service แก้ปัญหาออนไลน์ให้บริการ 24 ชม. และใช้ติดตามสถานการณ์ สั่งการ ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามโจรออนไลน์อย่างบูรณาการและทันเวลา ซึ่งระบบนี้ จะทำงานเชื่อมโยง กับ Central Fraud Registry ของสมาคมธนาคารและ Audit Numbering ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลของ กสทช.

การปิดกันเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายและเว็บพนัน

ใช้เทคโนโลยีร่วมกับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-10 ธ.ค. 2566 มีการปิดกั้นเว็บไซต์หรือเพจผิดกฎหมายโดยรวมทุกประเภท สูงถึง 25,061 เว็บไซต์/เพจ และมีการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ ถึง 4,592 เว็บไซต์

การลงทุนและพัฒนากำลังคนด้าน AI และ Cloud

ร่วมมือกับบริษัทระดับโลกและประเมินว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 300,000 ล้านบาท จากความร่วมมือ 3 บริษัท

Huawei ร่วมมือการตั้งศูนย์เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยด้าน AI & Cloud ผลิตคนด้าน AI และ Cloud ปีละ 10,000 คนหรือ 50,000 คน ในระยะเวลา 5 ปี
Google และดีอีจะร่วมกันศึกษาแนวทางการใช้ Generative AI และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Google Cloud เพื่อสร้างผลประโยชน์ต่อภาคธุรกิจไทย
Microsoft : นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมพบปะหารือกับไมโครซอฟท์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

Global Digital Talent แก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนดิจิทัล

ดึงดูดกำลังคนด้านดิจิทัลต่างประเทศผ่านการตรวจลงตรารูปแบบใหม่ Global Digital Talent Visa (GDT Visa) แบ่งเป็น 2 ประเภท ผู้ที่จบการศึกษา/กำลังศึกษาด้านดิจิทัลจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 600 แห่งทั่วโลกที่ได้รับการรับรอง (Digital Talent) และ ผู้ที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลักในอุตสาหกรรมดิจิทัล และสามารถทำงานได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (Digital Nomads)

GDT Visa จะได้สิทธิดังนี้

สิทธิในการพำนัก
สิทธิทำงานพร้อมวีซ่าเป็นระยะเวลา 1 ปี
สามารถให้คู่สมรสและบุตรได้รับวีซ่าผู้ติดตามไปพร้อมกันได้
สามารถเดินทางเข้าและออกประเทศไทยได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (Re-Entry permit)
สิทธิให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการเข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ

World Competitiveness Center จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล โดยกระทรวง DE ยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลปี 2023 ไทยขึ้นมาอยู่เป็นอันดับที่ 35 จากเดิมอันดับที่ 40 ในปี 2022

ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวง DE

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy