Saturday, July 20, 2024
Technology

กรุงโซลเตรียมนำโดรนมาช่วยเก็บข้อมูลเรียลไทม์ เพื่อใช้พยากรณ์สภาพการจราจรในแต่ละเส้นทาง – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

99views

รัฐบาลแห่งกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ประกาศเตรียมนำโดรนมาช่วยตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ เริ่มต้นในปี 2024 เป็นต้นไป โดยโดรนจะบินสูงที่ระดับ 200 เมตร เหนือพื้น แล้วส่งข้อมูลมาให้ AI ประมวลผลเพื่อดูรูปแบบและคาดการณ์สภาพการจราจร

ทางการของโซลบอกว่าได้ทดสอบการใช้งานโดรนเพื่อช่วยประเมินสภาพการจราจรมาก่อนหน้านี้แล้วในเดือนกันยายน-ตุลาคม เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลวันหยุด ซึ่งมีการจราจรคับคั่งในบางพื้นที่ซึ่งมีการจัดงาน และในบางเส้นทางที่ไม่มีกล้องวงจรปิดคอยตรวจสอบบนถนน

ข้อมูลการตรวจสอบและเก็บบันทึกของโดรนนี้ ยังคาดว่าจะนำมาใช้ดูพื้นที่หากมีการก่อสร้างต่าง ๆ ว่ามีความปลอดภัย หรือมีการรุกล้ำมายังพื้นที่ถนนนอกเหนือจากที่อนุญาตหรือไม่ ขณะเดียวกันข้อมูลการตรวจสอบการจราจรอาจใช้ประเมินปิดบางเส้นทางทันที หากพบว่ามีคนและรถหนาแน่นมากเกินไป

ที่มา: The Korea Herald ภาพ Pixabay

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy