Sunday, May 19, 2024
Technology

Starlink เริ่มจำกัดปริมาณข้อมูลต่อเดือน 1TB ถ้าใช้เกินจะโดนลดความเร็ว – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

271views

Starlink บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของบริษัท SpaceX ประกาศนโยบาย Fair Use policy กำหนดปริมาณใช้งานข้อมูลไม่เกิน 1TB ต่อเดือน หากใช้เกินจะถูกลดความเร็วลงตลอดเดือนนั้น

เพดานข้อมูล 1TB ต่อเดือน นับเฉพาะการใช้งานช่วงกลางวันและหัวค่ำ (ตามเวลาสหรัฐและแคนาดา) ที่มีการใช้งานหนาแน่น ตั้งแต่ 7.00-23.00 น. ส่วนช่วงดึกๆ ไปจนถึงเช้าไม่จำกัดปริมาณข้อมูลส่วนนี้ และหากผู้ใช้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเกิน 1TB ในความเร็วปกติ สามารถซื้อเพิ่มในราคา GB ละ 25 เซนต์

Starlink ระบุว่ามีผู้ใช้ราว 10% ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ และมีผลบังคับใช้เฉพาะผู้ใช้ตามบ้านเท่านั้น (ผู้ใช้กลุ่มธุรกิจ รถบ้าน การบิน เรือเดินสมุทร ต้องจ่ายแพ็กเกจในอีกราคาอยู่แล้ว)

การจำกัดปริมาณอินเทอร์เน็ตต่อเดือน เป็นสิ่งที่ ISP บางรายในสหรัฐอเมริกาทำมาก่อนแล้ว เช่น Comcast มีนโยบายจำกัดข้อมูลที่ 1.2TB ต่อเดือน

ที่มา – Starlink via The Verge

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy