Thursday, July 25, 2024
Technology

กลุ่มทรูรายงานผลประกอบการปี 2565: ทรูมูฟ เอช ฐานผู้ใช้งานเพิ่มเป็น 33.8 ล้านราย – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

138views

กลุ่มทรูรายงานผลประกอบการประจำปี 2565 มีรายได้รวม 135,076 ล้านบาท ลดลง 6% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน มี EBITDA หรือกำไรก่อนหักรายการดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 52,804 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 18,285 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาโครงข่าย และค่าตัดจำหน่ายคลื่นความถี่ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์

ผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจหลักของทรู เป็นดังนี้

ทรูมูฟ เอช มีรายได้ 79,294 ล้านบาท จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 33.8 ล้านราย แบ่งเป็นรายเดือน 11.7 ล้านราย และเติมเงิน 22.1 ล้านราย
ทรูออนไลน์ มีรายได้ 29,055 ล้านบาท มีผู้ใช้งานบรอดแบนด์เพิ่มเป็น 4.97 ล้านราย
ทรูวิชั่นส์ รายได้ 9,280 ล้านบาท จำนวนลูกค้า 3.2 ล้านราย
ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มีจำนวนผู้ใช้ทรูไอดีเพิ่มเป็น 46 ล้านราย เฉพาะไตรมาส 4 มีการซื้อคอนเทนต์เพิ่มเป็น 1 ล้านครั้ง

ขณะนี้กลุ่มทรู และดีแทค อยู่ในขั้นตอนการควบรวมบริษัท ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสนี้

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ (pdf)

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy