Saturday, April 20, 2024
Technology

ไมโครซอฟท์เปิดตัว Microsoft 365 Copilot ฝังปัญญาประดิษฐ์เข้า Office พร้อม Business Chat สั่งงานเป็นภาษามนุษย์ – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

255views

ไมโครซอฟท์เปิดตัวฟีเจอร์ Microsoft 365 Copilot ฟีเจอร์ที่ฝังเอาปัญญาประดิษฐ์เข้าไปในซอฟต์แวร์ชุดออฟฟิศทั้งหมด ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams โดยไมโครซอฟท์โชว์ฟีเจอร์นี้โปรแกรมต่างๆ ได้แก่

Word: ให้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยร่างเอกสาร, ปรับภาษาให้เป็นทางการขึ้นหรือน้อยลง, หรือเติมเอกสารจากโครงร่างที่กำหนด
Excel: สร้างตารางจากโครงสร้างที่กำหนด, สร้างกราฟจากข้อมูลที่ต้องการ, ให้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเขียนสูตรทำนายค่าต่างๆ
PowerPoint: สร้างสไดล์จากเนื้อหาใน Word พร้อมใส่ภาพที่เกี่ยวข้อง, ย่อการนำเสนอให้สั้นลง, แก้ข้อมูลจาก bullet เป็น column
Outlook: สรุปอีเมลทั้งหมดที่ยังไม่ได้อ่าน, เขียนอีเมลตอบกลับ ถามประเด็นที่ต้องการ, แก้ไขอีเมลให้สั้นลง
Teams: สรุปเนื้อหาการประชุม หาข้อโต้แย้งกันในการประชุม, สรุปข้อดีข้อเสียที่คุยกัน, สรุปหัวข้อที่พูดคุยกันพร้อมหาสิ่งที่ต้องทำต่อไป

สำหรับ Business Chat นั้นเป็นผู้ช่วยที่ทำงานข้ามโปรแกรมได้ทั้งหมดโดยใช้งานผ่าน ​Teams คำสั่งที่ทำได้ เช่น สรุปเนื้อหาทั้งหมดของอีเมลและเอกสารที่มีการแก้ไขในคืนที่ผ่านมา, สรุปเอกสารเกี่ยวกับโครงการหนึ่งๆ, สรุปแผนการจากเอกสารในไฟล์และอีเมล

Copilot อาศัยปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับ Microsoft Graph เพื่อดึงข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะส่งข้อความเข้าไปยังปัญญาประดิษฐ์ และก่อนจะแสดงผลให้ผู้ใช้ก็มีการตรวจสอบปรับปรุงคำตอบก่อนจะแสดงผลให้ผู้ใช้ต่อไป

ตอนนี้ไมโครซอฟท์ยังทดสอบฟีเจอร์นี้กับลูกค้า 20 รายเท่านั้น และจะขยายให้ลูกค้ากลุ่มใหญ่ขึ้นใช้งานต่อไปภายหลัง

ที่มา – Microsoft

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy