Monday, April 15, 2024
Technology

รัฐบาลอังกฤษออกคำสั่งแบน TikTok มีผลกับอุปกรณ์ของหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมด – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

114views

รัฐบาลอังกฤษประกาศแผนห้ามใช้งาน TikTok มีผลกับอุปกรณ์ของหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดทันที โดย Oliver Dowden รัฐมนตรีประจำสำนักฯ ระบุว่าหลังจากตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานกับผู้เชี่ยวชาญแล้ว พบว่ามีความเสี่ยงที่ข้อมูลสำคัญของรัฐบาล สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว ทั้งข้อมูลผู้ใช้งาน รายชื่อผู้ติดต่อ และพิกัด

ทั้งนี้คำสั่งแบนดังกล่าวมีผลเฉพาะอุปกรณ์ของรัฐบาลเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานในอุปกรณ์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ และหากหน่วยงานใดยังต้องใช้ TikTok เพื่อการทำงาน สามารถยื่นคำร้องขอพิจารณาเป็นกรณีไปได้

ตัวแทน TikTok เปิดเผยความเห็นต่อคำสั่งดังกล่าวว่าบริษัทรู้สึกผิดหวัง และเชื่อว่าคำสั่งนี้มาจากประเด็นความขัดแย้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งผู้ใช้งานในอังกฤษหลายล้านคนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทพร้อมหารือเพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่รัฐบาลต้องการ

ก่อนหน้านี้มีคำสั่งแบน TikTok ในการใช้งานบนอุปกรณ์ของรัฐบาลทั้งในอเมริกา และคณะกรรมาธิการยุโรป

ที่มา: CNBC

Topics: 

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy