Tuesday, March 5, 2024
Technology

ต้อนรับหน้าร้อน กูเกิลเพิ่มระบบแจ้งเตือนคลื่นความร้อน, ทำแผนที่ร่มเงาต้นไม้ในเมืองใหญ่ – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

197views

กูเกิลประกาศแนวทางช่วยลดผลกระทบจากปัญหาอากาศร้อนรุนแรง (extreme heat) ของปี 2023 หลายอย่างดังนี้

Google Search เพิ่มการแจ้งเตือนคลื่นความร้อน (heat wave) ในแต่ละพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลจาก Global Heat Health Information Network (GHHIN) ถ้าผู้ใช้ค้นหาด้วยคำว่า “heat wave” หรือ “extreme heat” จะได้หน้าจอแจ้งเตือนดังภาพ

Google Environmental Insights Explorer ช่วยแสดงข้อมูลขอบเขตของร่มเงาจากต้นไม้ (tree canopy) ในแต่ละเมือง ช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถวางแผนการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มร่มเงาได้ดีขึ้น ตอนนี้มีข้อมูลแล้ว 350 เมืองทั่วโลก (ยังไม่มีไทย) ใครสนใจลองเล่นของ โยโกฮามา หรือ แอลเอ

โครงการใหม่ของกูเกิลคือ ใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์หลังคาบ้าน ว่ามีหลังคาแบบ cool roof ที่สะท้อนแสงอาทิตย์ ช่วยลดความร้อนเข้าบ้าน เป็นจำนวนมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนมาเป็นหลังคา cool roof ง่ายขึ้น เป็นทางเลือกลดความร้อนในชุมชนที่อาจไม่มีเงินซื้อเครื่องปรับอากาศ

ที่มา – Google

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy